Na Śląsku „Barbórka” rozpoczyna się od uroczystych mszy świętych, tak było i w kościele pw. św. Mikołaja w Wilczy, gdzie koncelebrowaną mszę świętą w asyście księdza Ernesta Grajcke sprawował proboszcz ks. Jan Mrukowski. We mszy świętej brali udział górnicy seniorzy a także czynni zawodowo. Nie zabrakło gości specjalnych.Po mszy świętej wszyscy udali się do domu kultury na program przygotowany przez dzieci Zespołu Szkolno Przedszkolnego,

Tegoroczna „Barbórka” zbiegła się z sześćdziesiątą rocznicą górniczego sztandaru, o czym wspominali Prezes Związku Emerytów pan Krystian Dudek oraz pan Ryszard Pławecki, który przypomniał bogatą historię powstawania górniczych sztandarów.

Galeria zdjęć