OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Pilchowice w sprawie wejścia Gminy Pilchowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego.

Konsultacje odbędą się w terminie od 21.04.2017 r. do 4.05.2017 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Pilchowice.

Celem wyrażenia swojej opinii należy wypełnić ankietę, którą pobrać można w sekretariacie Urzędu Gminy Pilchowice. Ankietę zwrócić należy w w/w terminie również do sekretariatu Urzędu Gminy Pilchowice. 

Więcej informacji na stronie www.pilchowice.pl w zakładce METROPOLIA.