Świadczenie wychowawcze 500 plus 

1327

Terminy i sposoby składania wniosku o świadczenie 500 plus 

Tak jak w poprzednich latach, można to będzie zrobić:

  • drogą elektroniczną (na stronie banku lub przez portal Emp@tia lub przez ePUAP)
    od 1 lutego 2021 r. 
  • drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilchowicach z siedzibą w Nieborowicach przy ul. Głównej 52 lub drogą pocztową)
    od 1 kwietnia 2021 r. 

Druki wniosków będzie można pobrać od 1 kwietnia br. w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Pilchowice bądź Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach. 

Składając wniosek w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia  30 czerwca br. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek w okresie od 01 maja do 31 maja br. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia  31 lipca br.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numery: 32 3327162 lub 574140457