pozyczki online

 

Strefa przedsiębiorcy

Poradnik realizacji operacji dla przedsiębiorców "Leśna Kraina Górnego Śląska"

Podatki

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - w załączniku poniżej

Raport gminny o przedsiębiorcach działających na terenie gminy Pilchowice - w załączniku poniżej

CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - w załączniku poniżej

Więcej informacji dotyczących przedsiębiorstw: tutaj.

 

W imieniu Związku Województw RP zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział  w ankiecie opracowanej przez Krajową  Izbę Gospodarczą, która pomoże  zrozumieć przyczyny spadku tempa inwestycji, jak również umożliwi podjęcie działań, które przyczynią się do uruchomienia oczekiwanych w gospodarce procesów inwestycyjnych. Wypełnienie ankiety zajmuje kilka minut. Ankieta jest sposobem na poznanie zdania polskich przedsiębiorców na temat obecnej sytuacji gospodarczej i potrzeb przedsiębiorców w zakresie rozwoju inwestycyjnego. 

Aby wypełnić ankietę prosimy kliknąć w poniższy link i postępowanie zgodnie z instrukcją.

https://goo.gl/forms/7Y0iesBjieucGgM02

 

Ty też możesz! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50+ z obszaru Województwa Śląskiego

Celem projektu „Ty też możesz!” jest wzrost aktywności zawodowej 65 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 50 r.ż. i zamieszkują na terenie Woj. Śląskiego. Uczestnicy projektu zostaną objęci szkoleniami w zakresie ABC przedsiębiorczości oraz indywidualnymi usługami doradczymi. W wyniku powyższych działań uczestnicy projektu przygotują biznesplany, na podstawie których będą prowadzić własną działalność gospodarczą.