Program ograniczenia niskiej emisji

1215
Jakość powietrza

Funkcję Operatora Programu pełni Radosław Pęcak,
tel. do kontaktu: +48 691 150 294
e-mail: radoslaw.pecak@atgroupsa.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Operatora Programu tj http://www.niskaemisja.pl/pilchowice.html, na której umieszczone są bieżące informacje dla mieszkańców i uczestników Programu.

Operator Programu pełni dyżur w tut. Urzędzie według harmonogramu umieszczonego na w/w. stronie internetowej.

Podczas dyżuru Operator będzie przyjmował dokumenty składane przez Inwestorów oraz odpowiadał na pytania dotyczące realizacji Programu.