Informacja dla osób wnioskujących o dowód osobisty

342
nowe dowody osobiste
nowe dowody osobiste

1 marca 2019 r. wnioski o dowody osobiste będą przyjmowane w Urzędzie Gminy do godziny 11.30.

Od godziny 12.00 do zamknięcia Urzędu nie będzie możliwości załatwienia pozostałych spraw dotyczących dowodu osobistego.

Związane to będzie z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych systemu.

Od 4 marca 2019 r. będzie można ubiegać się o nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną.