Żernica

Wieś wzmiankowana w 1246 roku. Nazwa pochodzi od prasłowiańskiego słowa oznaczającego "ziarno". W latach 1246-1278 wieś rycerska. Następnie własność klasztoru cystersów w Rudach. W latach 1972-1977 siedziba urzędu gminy.


Sołtys
Jerzy Kurzal
ul. Nieborowska 38
44-144 Żernica
tel. 32 239 76 65
kom. 783 071 070

Skład Rady Sołeckiej
Henryk Czuga
Arkadiusz Hayduk
Edward Michalski
Teresa Morawska
Stanisław Szymański
Waldemar Wybierek

Statut

Statut sołectwa Żernica

Fundusz Sołecki na rok 2016

Lp.

Żernica

Wartość przedsięwzięcia

1.

Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Domu Kultury, ul. Szafranka w Żernicy

45 500,00

 

Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Żernica

3 000,00

 

Zakup materiału i artykułów pasmanteryjnych w celu wykonania śląskich strojów ludowych na potrzeby promocji kultury ludowej w czasie wydarzeń społeczno-kulturalnych w gminie i poza jej granicami

1 500,00

 

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Żernica

7 960,80

Wartość przedsięwzięć ogółem:

57 960,80 zł

 

 

 

 

 

Warto zobaczyć
- kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła, drewniany z 1648-61, zbudowany przez opata Andrzeja Emanuela. Wewnątrz ślady barokowej polichromii, także wyposażenie kościoła barokowe, krzyże z ok. 1860 roku z figurami Chrystusa Ukrzyżowanego, Matki Boskiej i Świętej Anny (przy schodach z obu stron kościoła),
- grodzisko średniowieczne z XII-XIV wieku o średnicy 40 i 55 metrów z kościołem na majdanie, wznoszące się siedem metrów ponad otaczający je teren (na naturalnym cyplu trasy),
- kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z 1964 roku,
- kapliczka z 1920 roku z polichromowaną rzeźbą św. Jana Nepomucena z pierwszej połowy XIX wieku,
- cmentarz założony w pierwszej połowie xix wieku, o powierzchni 1,8 ha, pomnik rodziny Stawinogów z przełomu XIX i XX wieku oraz pomnik ku czci podległych i internowanych w czasie drugiej wojny obrońców Żernicy i Nieborowic,
- budynek dawnej szkoły z końca XIX wieku – obecnie siedziba firmy i biblioteka,
- drewniane chałupy i stodoły z końca XVII i XIX wieku.


Galeria zdjęć z terenu sołectwa Żernica