Wilcza

Pierwsze zapiski o wsi pochodzą z 1486 roku. Dawniej dzieliła się ona na Wilczę górną i dolną. Wokół wsi leżą kolonie: kolonia Wilcza i Wrzosy.


Sołtys

Jan Gamoń
ul. Grzonki 37
44-189 Wilcza
tel. 32 239 72 13

Skład Rady Sołeckiej
Cecylia Czenczek
Tomasz Danel
Krzysztof Kurtycz
Józef Ryś
Gabriela Sapik
Maria Wymysło

Statut sołectwa Wilcza

Fundusz Sołecki na rok 2017

Lp.

Wilcza

Wartość przedsięwzięcia

1.

Zakup materiałów na bieżące prace remontowe oraz na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Wilcza

5 000,00

2.

Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza

5 000,00

3.

Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy

47 960,80

Wartość przedsięwzięć ogółem:

57 960,80 zł

 

 

 

 

Warto zobaczyć
- pałac neogotycki z drugiej połowy XIX wieku, piętrowy, ściany i wieże zwieńczone krenelażem, park z drugiej połowy XIX wieku o geometrycznym układzie (powierzchnia 2,5 ha),
- kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja z 1755 roku, drewniany (cieśla Jakub Siedlaczek), wystrój wnętrz barokowy, restaurowany w 1961 roku,
- kapliczka z końca XIX wieku z obrazem Matki Boskiej Królowej Polski,
- gospoda z przełomu XIX i XX wieku,
- kamień graniczny z 1883 roku z napisem "Trimerc" nad przydrożnym rowem przy ulicy Karola Miarki 36a,
- pomniki przyrody (dęby szypułkowe).

Galeria zdjęć z terenu sołectwa Wilcza