Badania ankietowe

236
badania ankietowe
badania ankietowe

Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej” i „Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego” przeprowadzanych w dniach
od 1-23 grudnia 2019 r.