Wilcza

Pierwsze zapiski o wsi pochodzą z 1486 roku. Dawniej dzieliła się ona na Wilczę górną i dolną. Wokół wsi leżą kolonie: kolonia Wilcza i Wrzosy.


Sołtys

Jan Gamoń
ul. Grzonki 37
44-189 Wilcza
tel. 32 239 72 13

Skład Rady Sołeckiej
Cecylia Czenczek
Tomasz Danel
Krzysztof Kurtycz
Józef Ryś
Gabriela Sapik
Maria Wymysło

Statut sołectwa Wilcza

Warto zobaczyć
- pałac neogotycki z drugiej połowy XIX wieku, piętrowy, ściany i wieże zwieńczone krenelażem, park z drugiej połowy XIX wieku o geometrycznym układzie (powierzchnia 2,5 ha),
- kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja z 1755 roku, drewniany (cieśla Jakub Siedlaczek), wystrój wnętrz barokowy, restaurowany w 1961 roku,
- kapliczka z końca XIX wieku z obrazem Matki Boskiej Królowej Polski,
- gospoda z przełomu XIX i XX wieku,
- kamień graniczny z 1883 roku z napisem "Trimerc" nad przydrożnym rowem przy ulicy Karola Miarki 36a,
- pomniki przyrody (dęby szypułkowe).

Galeria zdjęć z terenu sołectwa Wilcza