Pilchowice

Wieś datowana od 1305 roku, nazwa pochodzi od imienia Pilch. W średniowieczu należała prawdopodobnie do księstwa bytomskiego i gliwickiego. W roku 1867 założono tu seminarium nauczycielskie, w którym w latach 1868-1871 pracował ks. Konstanty Damrot (1841-1895). Działacz społeczny i poeta piszący po polsku. W 1922 roku, w wyniku plebiscytu wieś przyznano Niemcom i włączono do powiatu gliwickiego. W latach 1972-1977 wchodziła w skład gminy Żernica, a od 1977 roku jest wsią gminną.

Sołtys
Nierychło Józef
ul. Sadowa 19
44-145 Pilchowice
tel. 32 235 65 38

Skład Rady Sołeckiej
Wojciech Gąbka
Zdzisław Klimczak
Jan Piechuta
Bernadetta Suliga
Halina Ząbek

Warto zobaczyć
- kościół parafialny pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, z 1780 roku (wnętrze późnobarokowe-klasyczne)
- plebania wczesno klasyczna z końca XVIII wieku,
- dwór barokowo-klasyczny z drugiej połowy XVIII wieku, obecnie urząd gminy,
- klasztor bonifraterski z lat 1812-14, rozbudowany o skrzydła boczne w 1859 roku, obecnie szpital,
- cmentarz przyklasztorny, założony w pierwszej połowie XIX wieku, grób ks. Konstantego Damrota,
- grota z kamieni położonych z początku XX wieku z kamienną figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem,
- krzyż kamienny z 1860 roku, z figurą Matki Boskiej Bolesnej,
- krzyż kamienny z 1886 roku, z figurą Chrystusa ukrzyżowanego oraz matki boskiej bolesnej,
- kapliczka przydrożna, późnobarokowa (z przełomu XVIII-XIX wieku) z rzeźbą świętego Jana Nepomucena z XVIII wieku,
- stodoła drewniana z drugiej połowy XIX wieku kryta strzechą,
- pomniki przyrody (lipa, dęby szypułkowe).

Statut sołectwa Pilchowice

Galeria zdjęć z terenu sołectwa Pilchowice